Runinskrifter.net

N Viking2011;28

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig ögongnejs (metamorf granit)
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, rödaktig ögongnejs (metamorf granit)

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 15.2″7° 21′ 53.9″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V4034616434060
GeoHash
u4m4pt7j0p
GeoDNA
eaagatgcgatttcgatcagag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hogganvik
Sogn:
Mandal sogn
Fylke:
Vest-Agder fylke
Land:
Norge

Datering:

350–400 (Knirk 2011)

Urnordisk; 350–400

Övriga anmärkningar:

Läses från höger till vänster.

Motsvarar objekt i Kulturminnesøk: