Runinskrifter.net

Material ‘röd kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på röd kalksten (8):