Runinskrifter.net

Material ‘medelkornig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på medelkornig gnejs (1):