Runinskrifter.net

Sm 39

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Medelkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, medelkornig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 51′ 53.8″14° 9′ 39.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63054471399722
SWEREF99TM
xy
6302664448851
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4488516302664
GeoHash
u6456pzy0p
GeoDNA
eaagcgtggaataaacccccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ryssby kyrka
Socken:
Ryssby socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ryssby kyrka. Runsignum Sm 39"@sv – Anderbjörk, Jan Erik"@sv; Anderbjörk, Jan Erik"@sv; 1964-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: