Runinskrifter.net

Material ‘mörkgrå kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkgrå kalksten (4):