Runinskrifter.net

Material ‘ljus granit svagt rödaktig’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus granit svagt rödaktig (1):