Runinskrifter.net

Material ‘ljus gråröd granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus gråröd granit (1):