Runinskrifter.net

Material ‘ljus finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus finkornig granit (2):