Runinskrifter.net

Material ‘kvartsrik granit’ (‘sten’)

Inskrifter på kvartsrik granit (2):