Runinskrifter.net

U 324

Även känd som B 45, L 486.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kvartsrik granit
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, kvartsrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 34.8″17° 59′ 39.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66119901623578
SWEREF99TM
xy
6611751668942
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6689426611751
GeoHash
u6sg17x56n
GeoDNA
eaagctagtcagtgccctgaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tjusta
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: