Runinskrifter.net

Material ‘kvarts el. granit’ (‘sten’)

Inskrifter på kvarts el. granit (1):