Runinskrifter.net

N 55 †

Även känd som L 2036.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kvarts el. granit
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, kvarts el. granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 51′ 18.7″9° 16′ 6.4″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V5141276858079
GeoHash
u4yxfumhdt
GeoDNA
eaagatcacaacacttgcaggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rusta
Sogn:
Kvam sogn / Sødorp sogn
Fylke:
Oppland fylke
Land:
Norge

Datering:

Medeltid?; 1100–1500