Runinskrifter.net

Material ‘kalksten med runinskrift’ (‘sten’)

Inskrifter på kalksten med runinskrift (1):