Runinskrifter.net

Material ‘grovkornig gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på grovkornig gnejsgranit (1):