Runinskrifter.net

Material ‘grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas’ (‘sten’)

Inskrifter på grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas (1):