Runinskrifter.net

Material ‘grov (gnejs)granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grov (gnejs)granit (1):