Runinskrifter.net

Material ‘grå gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå gnejsgranit (2):