Runinskrifter.net

U 693

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Grå gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, grå gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 42.2″17° 19′ 38.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65981731586230
SWEREF99TM
xy
6597485631774
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6317746597485
GeoHash
u6s66q9ry6
GeoDNA
eaagctaggcgtaacgataccc

Lokalisering:

Placering:
800m nordnoröst om Torsvi gård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Navsta
Socken:
Torsvi socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U693 Navsta, Torsvi"@sv – Kennerstedt, Lars, Dybeck, Richard"@sv; Kennerstedt, Lars, Dybeck, Richard"@sv; 2017-02-27"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: