Runinskrifter.net

Material ‘glimmerhaltig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på glimmerhaltig gnejs (1):