Runinskrifter.net

Bo Peterson1992

Tidigare känd som N A14.

Även känd som L 2034.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Glimmerhaltig gnejs
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerhaltig gnejs, gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 9′ 33.0″11° 41′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64557441258356
SWEREF99TM
xy
6451186305793
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6587996449609
GeoHash
u626f5wctw
GeoDNA
eaagcggagcgcagaccgttca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hoga
Socken:
Stala socken
Härad:
Orusts östra härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

800-talet

Vikingatid; 800–899

Övriga anmärkningar:

Kung Ramunders häll. Källström (2007a:416) har en avvikande läsning: iiauRi · am · tain þon iarbmul^n ·

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bo3 Hoga – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1931-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hogastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bo3 Hoga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-08-11
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: