Runinskrifter.net

Material ‘glimmeraktig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på glimmeraktig gnejs (1):