Runinskrifter.net

Bo KJ80

Tidigare känd som Bo Krause1966;70.

Även känd som KJ 80, L 2033.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Glimmeraktig gnejs
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmeraktig gnejs, gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 58.1″11° 44′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64452681259818
SWEREF99TM
xy
6440735307379
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6613076439342
GeoHash
u626748gbf
GeoDNA
eaagcggagcgtcgagagtcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Förmodligen längre ned mot vattnet.

Proveniens:

Plats:
Rävsal
Socken:
Valla socken
Härad:
Tjörns härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

Tidigvikingatida

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ristningen är mycket grund.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Rävsal, Valla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: