Runinskrifter.net

Material ‘finkristallisk granit’ (‘sten’)

Inskrifter på finkristallisk granit (1):