Runinskrifter.net

U 870

Även känd som L 73.

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Finkristallisk granit
Nyckelord:
sten: finkristallisk granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 3.3″17° 23′ 19.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66286091588974
SWEREF99TM
xy
6627944634148
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6341486627944
GeoHash
u6sk58q52u
GeoDNA
eaagctagatgtttgttagaag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 3.3″17° 23′ 18.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66286091588959
SWEREF99TM
xy
6627944634133
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6341336627944
GeoHash
u6sk58mg6u
GeoDNA
eaagctagatgtttgtgctcat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 15m öster om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Säva
Socken:
Gryta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Säva. U 870."@sv – Schnell, Ivar"@sv; Schnell, Ivar"@sv; 1931-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: