Runinskrifter.net

Material ‘finkornig grå gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på finkornig grå gnejs (1):