Runinskrifter.net

Vr NOR1994;27

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig grå gnejs
Nyckelord:
sten: finkornig grå gnejs, gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 18.5″12° 34′ 28.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66361541318718
SWEREF99TM
xy
6632199363937
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3639376632199
GeoHash
u68unphqph
GeoDNA
eaagcgagctttgaacggactt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 42.9″12° 34′ 32.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66369071318826
SWEREF99TM
xy
6632953364036
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3640366632953
GeoHash
u68uq0mmsw
GeoDNA
eaagcgagctttaggtgcatca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stommen, Skramles udde
Socken:
Gunnarskogs socken
Härad:
Jösse härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

520/530–560/570 550–700

Urnordisk; 520–700

Övriga anmärkningar:

Läses från höger till vänster.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Gunnarskog – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Skramlestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: