Runinskrifter.net

Material ‘blå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på blå granit (1):