Runinskrifter.net

Föremåltyp stöpform

Inskrifter på föremål av typ stöpform (6):