Runinskrifter.net

GR 18

Objektuppgifter:

Föremål:
Stöpform till sländtrissa
Nyckelord:
sländtrissa, stöpform
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 59′ 39.1″-45° 25′ 36.5″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
23V4769126762217
GeoHash
ffzdyr9hyy
GeoDNA
wcatctcctatcaacaatagtc

Lokalisering:

Placering:
Nationalmuseet, København (D11166,62), deponerat i Qaqortoq/Julianehåb.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Igaliku/Garðar (Ø 47); Østerbygd
Kommun:
Narsaq
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500