Runinskrifter.net

Föremåltyp sakristiedörren

Inskrifter på föremål av typ sakristiedörren (1):