Runinskrifter.net

G 155

Även känd som L 1947.

Objektuppgifter:

Föremål:
Beslag på sakristiedörren
Nyckelord:
beslag, sakristiedörren
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 33′ 30.2″18° 35′ 51.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63849041667130
SWEREF99TM
xy
6385253715210
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3562776382091
GeoHash
u6jprnnmyr
GeoDNA
eaagctgtaactcaattgatcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hörsne kyrka
Socken:
Hörsne socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1100-talet

Medeltid; 1150–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: