Runinskrifter.net

Föremåltyp mätdon

Inskrifter på föremål av typ mätdon (2):