Runinskrifter.net

Vg 260

Objektuppgifter:

Föremål:
Mätdon
Nyckelord:
måttsticka, mätdon
Material:
Idegran
Nyckelord:
trä: idegran
Fyndnummer:
MK 1000

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 3.3″12° 9′ 16.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64403001284400
SWEREF99TM
xy
6436064332003
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3320036436064
GeoHash
u62dhsfdp1
GeoDNA
eaagcggatatggcggcatatt

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:69:MK 1000), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Klostret 6:2
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200 (stratigrafisk)

Medeltid; c 1200

Övriga anmärkningar:

Fyndnr MK 1000.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 029 Mätdon, handtag av trä – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 029 Mätdon, handtag av trä – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 029 Mätdon, handtag av trä – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: