Runinskrifter.net

Vs Fv1992;173

Objektuppgifter:

Föremål:
Knivskaft
Nyckelord:
kniv, knivskaft, skaft
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 33.7″16° 32′ 28.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66101501541550
SWEREF99TM
xy
6608916586966
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5869666608916
GeoHash
u6eg07sceu
GeoDNA
eaagcgcttcagggccagttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerås, kv. Linnea
Socken:
Västerås
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1200-talet (stratigrafisk)

Medeltid; 1200–1233

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kv Mina"@sv – 2021-02-11"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: