Runinskrifter.net

Vs 8

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 45.0″16° 32′ 28.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66105001541550
SWEREF99TM
xy
6609266586962
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5869626609266
GeoHash
u6eg0khgvw
GeoDNA
eaagcgcttcaggattggtcca

Lokalisering:

Placering:
I sakristiekällarens södra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västerås domkyrka
Socken:
Västerås
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västerås Domkyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-04-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: