Runinskrifter.net

Vs 5

Även känd som Liljegren 1021.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 46.4″16° 21′ 4.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66048701530880
SWEREF99TM
xy
6603509576365
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5763656603509
GeoHash
u6edu54dyq
GeoDNA
eaagcgcttataagaatgtatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vändle, Sörgården (Gästgivargården)
Socken:
Dingtuna socken
Härad:
Tuhundra härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: