Runinskrifter.net

Vs 4

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 51.3″16° 21′ 12.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66050241531001
SWEREF99TM
xy
6603664576484
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5764846603664
GeoHash
u6edu5k6by
GeoDNA
eaagcgcttataagacgagcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vändle, Norrgården
Socken:
Dingtuna socken
Härad:
Tuhundra härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Ung, eventuellt 1100-talet

Vikingatid; 1100–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vändle, Sörgården (Gästgivargården), Norrgården. Runsignum: Vs 5"@sv – Celsius, Olof, Brate, Erik"@sv; Celsius, Olof, Brate, Erik"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: