Runinskrifter.net

Vs 33 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 44.2″16° 16′ 24.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66474751526175
SWEREF99TM
xy
6646038571144
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5711446646038
GeoHash
u6et42cbqz
GeoDNA
eaagcgctcgatggtgactttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Västerfärnebo socken
Härad:
Vangsbro härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ev. en del av Vs 32.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: