Runinskrifter.net

Vs 30

Även känd som L 1015.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 4′ 11.3″16° 32′ 29.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66614471541009
SWEREF99TM
xy
6660185585801
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5858016660185
GeoHash
u6ev8rm5zw
GeoDNA
eaagcgctctaagaccgcgacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 5′ 19.5″16° 32′ 20.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66635551540846
SWEREF99TM
xy
6662290585613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5856136662290
GeoHash
u6evb6g6m0
GeoDNA
eaagcgctctaaagcgccgctg

Lokalisering:

Placering:
På Möklinta Gammelgård.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Forneby
Socken:
Möklinta socken
Härad:
Övertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ytterligare ett fragment ligger intill runstenen, säkerligen del av samma runsten, se Raä 4:2 i Möklinta sn och Källström 2014a.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: