Runinskrifter.net

Vs 29

Även känd som L 1014, B 1083.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med mörkare inslag
Nyckelord:
sten: granit, granit med mörkare inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 55.3″16° 37′ 3.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66461471545427
SWEREF99TM
xy
6644945590404
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5904046644945
GeoHash
u6eufnk93d
GeoDNA
eaagcgctctgcaaatgatgag

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i södra väggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sala landsförsamlings kyrka
Socken:
Sala landsförsamling
Härad:
Övertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: