Runinskrifter.net

Vs 25 †

Även känd som Liljegren 1009.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 41.9″16° 26′ 51.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66382001536000
SWEREF99TM
xy
6636887581078
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5810786636887
GeoHash
u6esw32z32
GeoDNA
eaagcgctcgtcggtagaccag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sätra
Socken:
Fläckebo socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: