Runinskrifter.net

Vs 24

Även känd som L 1005, L 1006.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs med vittrad yta
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejs med vittrad yta

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 23.0″16° 20′ 29.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66394201530037
SWEREF99TM
xy
6638034575102
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5751026638034
GeoHash
u6esege3vc
GeoDNA
eaagcgctcggcttcactgtca

Lokalisering:

Placering:
Vid hembygdsgården
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hassmyra
Socken:
Fläckebo socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Fläckebo socken. Fotograf Österberg. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten i Fläckebo sn. Fotograf okänd. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

PD
URI | Kringla | Källa

PD
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet; 1900-06-11
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Odendisastenen vid Hembygdsgården i Fläckebo, Fläckebo socken. – 1937-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Odendisastenen vid Hembygdsgården i Fläckebo, Fläckebo socken. – 1937-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs24 Hassmyra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: