Runinskrifter.net

Vs 23

Även känd som L 1007.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: glimmer, mörkgrå glimmerskiffer, skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 28.4″16° 22′ 32.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66414601531939
SWEREF99TM
xy
6640096576979
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5769796640096
GeoHash
u6esswu7sk
GeoDNA
eaagcgctcgtagcataagcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gussjö
Socken:
Fläckebo socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: