Runinskrifter.net

Vs 18

Även känd som Liljegren 1002.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 21.1″16° 27′ 12.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66208501536500
SWEREF99TM
xy
6619550581788
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5817886619550
GeoHash
u6eewmj5fg
GeoDNA
eaagcgcttaccgatcgtgaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 12.2″16° 25′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66224111534491
SWEREF99TM
xy
6621086579761
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5797616621086
GeoHash
u6eetxeq3q
GeoDNA
eaagcgcttacatcaactacgg

Lokalisering:

Placering:
Vid Skultuna bruk.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Skultuna socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: