Runinskrifter.net

Vs 17

Även känd som B 1085, L 1000, L 1001.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 50.8″16° 46′ 9.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66182711554319
SWEREF99TM
xy
6617189599631
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5996316617189
GeoHash
u6egt8e1dn
GeoDNA
eaagcgcttccattggctggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Råby
Socken:
Tortuna socken
Härad:
Yttertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Bild av skepp.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vs17 Råby – Fotograf, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: