Runinskrifter.net

Vs 15

Även känd som B 1084, L 998, L 999.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 11.7″16° 52′ 42.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66097291560611
SWEREF99TM
xy
6608726606025
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6060256608726
GeoHash
u6s5046w54
GeoDNA
eaagctaggaagggagtacagt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 56.2″16° 53′ 16.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66092581561141
SWEREF99TM
xy
6608262606560
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6065606608262
GeoHash
u6s5039m48
GeoDNA
eaagctaggaagggtaatatat

Lokalisering:

Placering:
Vid Målhammar
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lilla Kyringe
Socken:
Björksta socken
Härad:
Yttertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vs15 Målhammar – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs15 Målhammar – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs15 Målhammar – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs15 Målhammar – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs15 Målhammar – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs15 Målhammar – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: