Runinskrifter.net

Vs 13

Även känd som B 242, B 1081, L 996, L 997.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 47.7″16° 38′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66125121547459
SWEREF99TM
xy
6611349592844
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5928446611349
GeoHash
u6eg4z33qz
GeoDNA
eaagcgcttcatgccagcgtct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västerås, Anundshögsområdet
Socken:
Västerås (tidigare: Badelunda socken)
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1050

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Anundshög"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-02-05"@sv
PD
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: