Runinskrifter.net

Vs 13

Även känd som B 242, B 1081, L 996, L 997.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 47.7″16° 38′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66125121547459
SWEREF99TM
xy
6611349592844
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5928446611349
GeoHash
u6eg4z33qz
GeoDNA
eaagcgcttcatgccagcgtct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västerås, Anundshögsområdet
Socken:
Västerås (tidigare: Badelunda socken)
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1050

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Anundshögen, skogsbeväxt med runsten i förgrunden, Västerås. Fotograf Österberg. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. Tre män vid runsten. –
PD
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. Anundshög, runsten, skeppssättningar. –
PD
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. Skeppssättning, gravhögar, runsten. –
PD
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. Runsten. –
PD
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. "Anundshögsområdet taget ifrån ingången." Med Anundshögen, stora skeppssättningen och runstenen. –
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Kvinnor sittande vid runstenen vid Anundshög, Badelunda i Västerås, under ett hembygdsmöte. – 1913-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lindqvist, Sune; Riksantikvarieämbetet; 1918-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vägen vid Anundshög, runsten och gravhög, i Långby. – 1928-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. Runsten, gravhög och skeppssättning, 1933. – 1933-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby. Runsten, gravhög och skeppssättning, 1933. – 1933-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Anundshög, Västerås – 1964-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Anundshögsområdet – Löthman, Lars; Riksantikvarieämbetet; 1972-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-06-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-06-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-06-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-06-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vs13 Badelunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-06-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Annat material från inventeringsbok (6)"@sv – 2019-03-21"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: