Runinskrifter.net

Vs 11 †

Även känd som L 995.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 36.9″16° 32′ 31.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66102501541600
SWEREF99TM
xy
6609016587015
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5870156609016
GeoHash
u6eg07twc5
GeoDNA
eaagcgcttcagggccatcaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerås, Smäcken
Socken:
Västerås
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västerås Domkyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Västerås Domkyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: