Runinskrifter.net

Vr NOR1995;19B

Objektuppgifter:

Föremål:
Sländtrissa
Nyckelord:
sländtrissa
Fyndnummer:
986

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 44.9″13° 59′ 24.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65782571396630
SWEREF99TM
xy
6575283442503
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4425036575283
GeoHash
u69cqme0pq
GeoDNA
eaagcgatttctaatactggtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karinrud, Saxholmen
Socken:
Ölme socken
Härad:
Ölme härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 986. Inskriften starkt sliten.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runristad sländtrissa, Ölme sn"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1997-02-10"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: