Runinskrifter.net

Vr 5

Även känd som L 1981.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 16.9″12° 48′ 53.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65686741329188
SWEREF99TM
xy
6564890375218
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3752186564890
GeoHash
u690g9gkre
GeoDNA
eaagcgatgggcctgaccattt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kila kyrka
Socken:
Kila socken
Härad:
Näs härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1350

Medeltid; c 1350

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: